Akademiki-senagat hyzmatdaşlygy

Baş sahypa > Ylmy-önümçilik merkezleri

Ylmy-önümçilik merkezleri

Uniwersitetimizde 11 sany ylmy-önümçilik merkezleri hereket edýär. Merkezlerde dürli ugurlar boýunça ylmy-barlag işleri alnyp barylýar. Ylmy-barlag işlerden alnan netijeleri önümçilige ornaşdyrmak boýunça professor-mugallymlar we talyplar tarapyndan taslama işleri ýerine ýetirilýär.

Ylmy-önümçilik merkezleri:

 • Sanly tehnologiýalar we maglumatlary goramak
 • Kompýuter lingwistikasy
 • Akylly tehnologiýalar
 • Bionika we robot tehnikasy
 • Nanoelektronika we zatlaryň interneti
 • Ýaşyl himiýa
 • Biotehnologiýa we genetika
 • Gözellik biotehnologiýasy
 • Ekologik biotehnologiýa
 • Innowasiýalary ornaşdyrmak
 • Innowasiýalaryň ykdysadyýeti

Information

 • tel: +99312 391617
 • e-mail: contact@etut.edu.tm