Okuwa girmek

Dalaşgär - 2021

Bakalawriat Uniwersitetde okuwlar tölegli esasda 1 ýyl dil öwreniş bölüminde iňlis we ýapon dillerini çuňlaşdyryp öwrenenlerinden soňra, bakalawrlary taýýarlamagyň maksatnamasy boýunça iňlis we ýapon dillerinde alnyp barylýar. Uniwersitete Türkmenistanyň umumy orta ýa-da orta hünär bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Magistratura Hünär bilimi (Inženerçilik we tehniki dersleri okatmagyň usulyýeti) taýýarlygynyň ugry boýunça magistratura kabul edýär. Magistraturada okuwlar tölegli esasda alnyp barlar. Söhbetdeşlikler iňlis dili we matematika dersleri boýunça geçirilýär. Dersler boýunça söhbetdeşlik Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Derejeleýin okuwlar

Information

  • tel: +99312 391617
  • e-mail: contact@etut.edu.tm