Uniwersitet barada

Baş sahypa > Uniwersitetiň gurluşy

Uniwersitetiň gurluşy

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň baş maksady ýurdumyzyň innowasion ulgamyny kämilleşdirmek, ýokary derejeli hünärmenler bilen üpjün etmek, bilim, ylym, önümçilik, innowasiýa we işewürlik pudaklaryny toplumlaýyn bir ýere jemlemekdir.
Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň düzüminde ýurdumyzyň ykdysady, ylym, bilim we senagat kuwwatyny dünýä derejelerine ýetirmek üçin zerur bolan taýýarlygyň ugurlary we hünärler açyldy
Uniwersitetde 5 sany fakultet bar bolup, olaryň düzüminde jemi 26 sany taýýarlygyň ugurlary boýunça talyplara hünär öwredilýär.

Fakultetler:
 • Himiýa we nanotehnologiýa
 • Biotehnologiýa we ekologiýa
 • Kompýuter ylymlary we maglumat tehnologiýalary
 • Awtomatika we elektronika
 • Innowasiýalaryň ykdysadyýeti
Taýýarlygyň ugurlary:
 • Materiallary öwrenmek we täze materiallaryň tehnologiýasy
 • Nanomateriallar
 • Himiki tehnologiýa
 • Himiki inžiniring
 • Biotehnologiýa
 • Ekologiýa we tebigatdan peýdalanmak
 • Genetika we bioinžiniring
 • Öýjük we molekulýar biologiýa
 • Mikrobiologiýa
 • Maglumat ulgamlary we tehnologiýalary
 • Informatika we hasaplaýyş tehnikasy
 • Mobil we tor inžiniring
 • Animasiýa we grafika dizaýny
 • Sanly infrastruktura we kiberhowpsuzlyk
 • Sanly ykdysadyýet
 • Amaly matematika we informatika
 • Awtomatlaşdyrmak we dolandyrmak
 • Elektronika we nanoelektronika
 • Mehatronika we robot tehnikasy
 • Biolukmançylyk elektronikasy
 • Häzirkizaman tehnologiýalaryň fizikasy
 • Innowatika
 • Innowasion ykdysadyýet
 • Işgärleri dolandyryş
 • Tehnologiýa işewürligi
 • Filologiýa (tehniki iňlis dili we ýapon dili)

Information

 • tel: +99312 391617
 • e-mail: contact@etut.edu.tm